R O   e F a c t u r a

Blog e-Factura

Toate informațiile de care ai nevoie pentru e-Factura

18 Dec

Lista contribuabili – persoane impozabile pentru e-Factura

În contextul legii legii 296/2023 operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, începand cu data de 1 ianuarie 2024 au obligația ca în relația B2B și respectiv B2G, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Această formulare a legii care face referire la persoanele impozabile care vor trebui sa respecte aceasta obligativitate a nascut o serie de intrebari si anume fiecare:

–  “Cine folosește e-Factura?“,

–  “Eu in calitate de PFA trimit e-Factura?”,

– “Un ONG trimite e-Factura?”,

–  “Asociatiile de proprietari trimit în sistemul ANAF, e-Factura?”.

Aceste întrebări despre e-Factura își regasesc răspunsul în cadrul listei cu categoriile de contribuabili care pentru care se aplică de la 1 ianuarie 2024 obligativitatea e-Factura.

Astfel, categoriile de contribuabili care fac parte din persoanele impozabile care vor trebui să trimită facturile emise în sistemul ANAF RO e-Factura sunt următoarele:

– Persoanele fizice autorizate (PFA);
– Întreprinderile individuale (II);
– Întreprinderile familiale (IF);
– Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
– Asociațiile familiale (ASF);
– Asociațiile profesionale;
– Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocatură;
– Societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
– Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI);
– Societăţile cu răspundere limitată (SRL);
– Societăţile pe acţiuni (SA);
– Societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
– Societăţile în comandită simplă (SCS);
– Societăţile în nume colectiv (SNC);
– Societăţile/companiile naţionale;
– Societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
– Unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate (nerezindenții înregistrați în scop de TVA);
– Persoanele juridice străine care desfăşoară activități prin intermediul unui sediu permanent în România;
– Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată;
– Instituțiile publice indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate, care emit facturi către alte persoane juridice, către alte instituții și autorități publice, cu exceptările în cazul în care acestea fac parte din contracte confidențiale sau alte contracte pentru care nu se aplică legislația în vigoare;
– Regiile autonome;
– Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– Organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti;
– Organizaţiile cooperatiste de consum;
– Organizaţiile cooperatiste de credit;
– Organizațiile cu scop patrimonial;
– Organizațiile fără scop patrimonial adică organizațiile non-profit sau fundațiile care emit facturi către alte entități;
– Organismele de plasament colectiv înființate pe bază contractuală, adică nu sunt constituite prin act constitutiv, potrivit legislaţiei pieţei de capital, cum ar fi fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Toate aceste categorii de contribuabili vor trebui într-o formă sau alta să trimită facturile emise în relația B2B și B2G în sistemul e-Factura. Conform OUG 115/2023, de la data de 1 iulie 2024 în cazul în care sunteți beneficiarii unei facturi primite, în relația B2B, să descărcați și să înregistrați doar facturile primite prin intermediul sistemului ANAF, RO e-Factura.

Adaugă comentariile tale

Comentariul tau a fost trimis cu succes!

Program de facturare gratuit:

Tot ce ține de e-Factura gratuit pentru antreprenori

O soluție simplă de emitere,transmitere si recepție a facturilor în sistemul RO e-Factura.