R O   e F a c t u r a

Blog e-Factura

Toate informațiile de care ai nevoie pentru e-Factura

13 Nov

Înscrierea în registrul RO e-Factura

Subiectul acestui articol este o întrebare care a generat foarte multe confuzii printre operatorii economici odată cu noile obligativități care vor intra în vigoare începand cu data de 1 ianuarie 2024.

Pe scurt, această obligativitate de înregistrare a fost introdusă în Ordonanța de Urgență nr. 120/2021 pentru operatorii economici care optau pentru transmiterea facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Art.10 alin.4 din OG 120/2021 prevedea clar faptul că “în vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura“.

În urma adoptării Legii privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității României pe termen lung nr. 296/2023 această obligativitate de înregistrare în Registrul RO e-Factura a operatorilor economici, persoane impozabile, care optau pentru trimiterea facturilor emise în sistemul RO e-Factura și-a pierdut sensul, deoarece de la 1 ianuarie 2024 toți operatorii economici, cu mici excepții, vor trebui să trimită facturile emise în sistemul ANAF e-Factura. Prin urmare, art. 65 alin.5 din Legea 296/2023  face lumină și aduce modificările necesare OG 120/2017 prin abrogarea art.10 alin.4.

Posibila confuzie este creată în opinia noastră datorită faptului că noua lege 296/2023 a adus modificări și completări alin.2 art.10 al OG. 120/2021 care precizează că “în situația în care emitentul facturii electronice optează conform art. 13 pentru transmiterea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura“.

Foarte important este de menționat faptul că se referă la art. 13, care cuprinde: “Operatorii economici nestabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau în relaţia B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui agentiei Naționale de Administrare Fiscală“.

În concluzie, obligativitatea înscrierii în Registrul RO e-Factura a operatorilor economici, persoane impozabile, stabilite în Romania a fost abrogată, eliminând astfel orice neclaritate în legatură cu înregistrarea.

Obligativitatea înregistrării se va aplica doar operatorilor economici nestabiliți în România care optează pentru transmiterea facturilor emise în sistemul ANAF RO e-Factura.

Adaugă comentariile tale

Comentariul tau a fost trimis cu succes!

Program de facturare gratuit:

Tot ce ține de e-Factura gratuit pentru antreprenori

O soluție simplă de emitere,transmitere si recepție a facturilor în sistemul RO e-Factura.